BST – Bestemmelser for sikker trafikkavvikling

Bybanen AS arbeider for å drifte og vedlikeholde en høystandard sporvei, slik at Bybanen skal kunne fungere som et attraktivt, sikkert, pålitelig og miljøvennlig transportsystem.

Dette dokumentet, Bybanen AS Bestemmelser for sikker trafikkavvikling (BST), er basert på tysk DFStrab (VDV 710) og beskriver de virksomhetsspesifikke operative reglene for sikker trafikkavvikling for sporveissystemer basert på tysk regelverk BOStrab.

REF. FOR-2014-12-10-1572 (Kravforskriften) §9.9 og §10.5

Dokumentet er utarbeidet på bakgrunn av tjenesteinstruksen (DFStrab) til CVAG (Chemnitzer Verkehr AG)

Dokumentet gjelder for alle vognførere ved Bybanen, alle driftsansatte ved Bybanen, og for innleid og opplært personale fra eksterne firma. Dokumentet gjelder tilsvarende også for både drifts- og persontrafikk.

BST Regel 9 gjelder i tillegg også eksterne entreprenører som arbeider i eller ved spor.

Bybanens regelverk og beredskapsplaner skal være kjent for alt driftspersonale.

Arbeid ved Bybanen skal utføres med fokus på sikkerhet, presisjon og kundeservice.

De grunnleggende virksomhetsspesifikke operative bestemmelser i henhold til Kravforskriften er gitt i:

- Bybanen AS Regelbok for drift og infrastruktur (RDI)

Bestemmelser for sikker trafikkavvikling