Depot & Verksted

Det er etablert et verksted/depot i tilknytning til byggetrinn 3 på Kokstad. Verksted og depot er plassert på en vel 80 000 kvm stor tomt etter Kokstadflaten holdeplass. Depotet er på hele 13.500 kvadratmeter og skal gi plass til 40 bybanevogner. Det vil ta lang tid før det er så mange vogner her, men det er her vognene skal «overnatte». Kapasiteten til anlegget tar også høyde for veksten i antall vogner når Bybanen er ferdig utbygget til Åsane og Fyllingsdalen.

Ved siden av vognhallen er det et sidebygg der det er installert et vaskeanlegg for vognene, samt lokaler for sanding og dreiing av hjul. Vognhallen er Bergens tredje lengste bygg.

kokstad depot