Depot & Verksted

Kronstad Depot omfatter driftssentral, verksted, vaskehall og oppstillingsområde for Bybanen i Bergen. Det er også anlagt testspor og en forbindelse til Jernbaneverkets ordinære jernbanenett.

Oppstillingsområdet har plass til alle bybanevognene for byggetrinn 1 og 2, totalt 20 stykker, samt tre servicevogner. Hordaland fylkeskommune har vedtatt å kjøpe inn tre ekstra vogner for å møte en raskere passasjervekst enn anntatt, men oppstillingsområdet må utvides for å få plass til disse tre vognene. Verkstedet har plass til to vogner av dagens størrelse (32m) samt kontorer for Bybanen AS som er ansvarlig for drift av infrastrukturen. Vaskehallen har plass til tre vogner og har enkle servicefunksjoner som blant annet sandpåfylling. Utenfor vaskehallen er det utstyr for utvendig vask av bybanevognene. Keolis Norge har kontorer i samme bygg som driftssentralen.

Fremtid

Når bybanen utvides utover andre byggetrinn og det er behov for flere vogner vil det også være behov for et større depot. Kokstad depot er planlagt. Da vil Kronstad depot få endret funksjon, sannsynligvis brukes som oppstillingsområde for de vognene som skal starte fra sentrum om morgenen. Bybanens holdeplasser er dimensjonert for 44 meter lange vogner, mens Kronstad depot er dimensjonert for 32 meter lange vogner.

Kronstad Depot

Området har en rik historie når det gjelder skinnegående transport. Driftssentralen er plassert i den gamle stasjonsbygningen fra den tiden Krosntad var jernbanestasjon på Gamle Vossebanen. Rett ved siden av hadde NSB verkstedsområde for vedlikehold av materiell, i hovedsak brukt den tiden da damplokomotivene hadde behov for hyppig service. Deler av bygningsmassen skal gjenbrukes i Høgskolen i Bergen sitt nye bygg.