KL-Anlegg

Strømforsyning

Strømforsyningsanlegget til bybanen består av 6 likerettere som mottar 11kV vekselstrøm fra BKK. Strømmen blir transformert til 750 V likestrøm og matet ut på kontaktledningsanlegget. Likeretterne leverer i tillegg hjelpekraft til holdeplassene lokalt.

Kontaktledningsanlegg

Det er kontaktledning (KL) på alle spor. KL-anlegget er bygget etter tre ulike prinsipper.

  1. Starvhusgaten-Pastasentralen: Enkelt KL med parallell forsterkningskabel i bakken.
  2. Pastasentralen-Wergeland: Enkel KL med parallell forsterkningskabel i luft.
  3. Wergeland-Nesttun: Bæreline og KL

Det er KL-brytere ved alle tunneller, i noen tilfelle styrt fra operasjonssentralen.