Signal/tele

Bybanens signal/tele-anlegg er levert av Thales.

Prioriteringsanlegg for signalanlegg i gatekryss

Det er omtrent 30 gatekryss med signalanlegg hvor Bybanen har aktiv signalprioritering. Sporvogner detekteres før de ankommer krysset og signalanlegget gir klart signal når sporvognen kommer frem til krysset.

Signalanlegg ved sporveksler

Bybanen sine sporvekselgrupper ved Sentrum, Wergeland og Nesstun har signalanlegg som muliggjør at sporvogn/fører kan styre sporvekslernes posisjon, og det er posisjonsindikering på eget lyssignal. Det finnes et styringsskap pr sporvekselgruppe.

Signalanlegg i tunnel

Bybanens 4 tunneler har signalanlegg med automatisk togstopp (ATS) som skal hindre at det er flere enn ett tog samtidig i hver retning i hver tunnel. ATS-funksjonaliteten dekker drift i begge retninger på begge spor.

Signalanlegg på Kronstad

Sporområdet ved depot og verkstedsområdet ved Kronstad og innkjøring til Kronstad er utstyrt med signalanlegg. Fører anroper togvei til Kronstad. Systemet legger togvei videre til den parkeringsplass (oppstillingsspor) denne sporvognen skal til. Signalanlegg med automatisk togstoppfunksjon dekker togvei for inn/utkjør til Kronstad fra sør.

Radioinstallasjoner

Bybanen har et eget Tetra radiosamband med 3 basestasjoner og 6 repeatere. Alle sporvogner har fastmontert radioutstyr. For trafikkvirksomheten og for drift og vedlikehold av infrastrukturen er det bestil 25 radiohåndsett. Disse forvaltes av Infradrift.

Publikumsinformasjons-anlegg på holdeplasser

Bybanens holdeplasser har dynamisk visuelle informasjonsanlegg og høyttalere, samt informasjonsanlegg for svaksynte og nødropfunksjon.

Kommunikasjonsnettverk (LAN)

Det er etbalert et eget kommunikasjonsnettverk (LAN) på Bybanens langsgående fiberkabel. All overvåkings- og kommunikasjonsanlegg er knyttet opp til dette.

WLAN

Det er etablert WLAN til bruk for reisende med Bybanen, med 2 basestasjoner og 8 repeatere.

Kameraovervåking

Det er kameraovervåking (CCTV) av tunneler (16 kameraer), 3 gatekryss, verkstedområde (6 kameraer) og holdeplasser (2 kameraer pr holdeplass)

Uninterrupted Power Supply (UPS)

Det er UPS-anlegg på strømforsyning til alle tekniske anlegg.

Skilt

Skiltplan for bybanen vil foreligge på et senere tidspunkt. Det kan antas ca 50 skilt i hovedsak montert på kontaktledningsmaster.