Spor

Tabellen nedenfor viser oversikt over Bybanens mest brukte normalprofiler for overbygning, samt antall løpemeter for hvert normalprofil.

I tillegg finnes det kortere parti med andre sporkonstruksjoner på bruer, og ved Kronstad

Sporveksler Bybanen

Totalt er det 39 sporvekslere på bybanen, 5 sporvekslere har elektrisk drivmaskin og de øvrige er passive/fjærende.

Sporvekslene dimensjoneres for aksellast 12 tonn. Alle sporveksler er lagt uten overhøyde. Alle sporveksler er utstyrt med elektrisk varme.

Sporveksler Kronstad

Totalt er det 13 (evt. 16 avhengig av opsjon) sporveksler på verksted Kronstad. Det er 4 sporveksler som har elektrisk drivmaskin. De øvrige er passive/fjærende. Alle sporveksler er utstyrt med elektrisk varme.