Tunneler

Bybanen har i dag seks tunneler fra Byparken til Lagunen. Når byggetrinn 3 blir ferdig bygget i 2016 vil det komme ytterligere seks tunneler. Totalt vil bybanen bestå av 12 tunneler. Nedenfor ser man dagens tunneler samt prosjekterte tunneler med fra-til kilometeravstand og total lengde.

Tunneler

Tunnelene utstyres med:

- Nødlys som aktiveres ved behov (automatisk eller manuelt fra operasjonssentralen.
- Ventilasjonsvifter som startes opp fra operasjonssentralen ved behov.
- Jordingsstenger for kontaktledning og annet beredskapsutstyr etter avtale med Bergen Brannvesen.
- KL-brytere ved alle tunneler, i noen tilfeller styrt fra operasjonssentralen.

Signalanlegg i tunnel

Bybanens tunneler har signalanlegg med automatisk togstopp (ATS) som skal hindre at det er flere enn ett tog samtidig i hver retning i hver tunnel. ATS-funksjonaliteten dekker drift i begge retninger på begge spor.

Kameraovervåking

Det er kameraovervåking med  kameraer (CCTV) i tunnelene.