Oppgaver

Bybanen AS prioriterer sin aktivitet som følger:

1. Sikkerhet
2. Driftsstabilitet og tilgjengelighet
3. Gode passasjeropplevelser
4. Alle øvrige prosesser og aktiviteter

Bybanen AS har som strategi å drive langsiktig og effektivt vedlikehold for å opprettholde forutsatt nivå på sikkerhet, støy og komfort. Bybanen AS har ansvaret for materiell og infrastruktur. Sikkerheten for passasjerene og omgivelsene skapes gjennom et godt samspill mellom de øvrige aktørene som også har et ansvar.

Bybanen AS har et omfattende forvaltningsansvar for skinnegående materiell og infrastruktur. Vi er ansvarlig for at sporvognene tilfredsstiller lovgivning og rettspraksis og er tilpasset til den drift det skal benyttes.