Sporvogner

Så langt har 28 vognsett ankommet Bergen på 32 meter lengde som leveres av Stadler i Berlin. Maks hastighet for vognene er 70 km/t. Hvilke hastighet som benyttes på hver enkelt strekning avgjøres av sporkurvaturen og sikkerhetshensyn mot omgivelsene.

Hvert vognsett tar ca 220 personer, og dette gir en kapasitet på ca 2600 passasjerer i timen. Det er mulig å øke denne kapasiteten vesentlig ved å forlenge vognene med ca 10 meter (noe det teknisk og avtalemessig er tatt hensyn til) og/eller ved å øke frekvensen ned mot 2 minutter (da må vi kjøpe flere vognsett). Med forlengede vogner og økt frekvens vil Bybanen kunne frakte opp mot 9000 personer i timen på en strekning, noe som langt overgår trafikkstrømmene i Bergen. Infrastrukturen vi bygger nå sikrer altså rikelig reservekapasitet for fremtidig vekst.

Tekniske spesifikasjoner

Bybanevognene er bygget for sporvidde 1435 mm (4 foot, 8 ½ inches) som heter normal sporvidde (standard gauge). Bredden på vognen er 2,65 meter som er den største bredden som er tillatt i følge tyske regelverk som er grunnlag for Bybanen (BOStrab) og gir god plass for 2+2 seter pluss en gangvei som er over 700 mm.

Vognlengden er 32 meter og vognen består av 5 moduler (3 boggier). Vognen er forberedt for forlengelse til 42 meter med å supplere lengde med 2 ekstra moduler med en motorboggi. Vognene har moduler som er nummerert 1, 2, 3, 6, 7 slik at de tar høyde for en slik forlengelse. Vognen er to-retningsvogn med dør på begge sider.

bybanevogner_jan2008_2@500x248

Det er ingen problem å kjøre Bybanevogner på norsk jernbanespor. Som sagt, sporvidden er den samme (1435 mm). Utfordringen er at Bybanevogner har mindre hjul enn jernbanemateriell, både med hensyn til diameter og bredde. Det betyr at man må være oppmerksom og passe på når bybanevognen kjører over jernbanesporveksler.

Bybanen bruker 750 volt likestrøm (DC), det samme som trolleybussystemet. Norsk jernbane bruker 11kv vekselstrøm (AC). 750 volt likestrøm er standard for urbane elektriske systemer som Bybaner, trolleybuss og t-bane. Det er altfor farlig med høyspent strømforsyning i bymiljø. Vekselstrøm har fordeler over lengre avstand.