903 Kontaktledningsvogn

 

Kontaktledningsvognen kan kjøre på vei og skinner. Ved kjøring på vei er den et vanlig kjøretøy. Ved kjøring på skinner drives den av skinnehjul ved hjelp av joystick lik sporvogner. Skinnehjulene drives og bremses hydraulisk.

Arbeidsplattformen har en løftekapasitet på 350 kg og er dobbeltisolert. Isolasjonen har en øvre grense på 1500 VDC noe som gjør at arbeid på spenningsførende kontaktledning er mulig. Vognen er utstyrt med pantograf for å foreta målinger på kontaktledningen.