Samarbeidspartnere

Bybanen AS

Bybanen AS ble etablert i 2009 og er heleid av Hordaland fylkeskommune. Bybanen AS har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av Bybanens infrastruktur og rullende materiell. For mer informasjon om Bybanen AS klikk på fanen Om Oss.

Administrasjon besøksadresse (Sentrum): Agnes Mowinckels gate 6, 5008 Bergen
Verksted besøksadresse (Kronstad): Bjørnsons gate 45, 5052 Bergen

Postadresse: Postboks 7900, NO-5020 Bergen, Norway

Telefon: +47 5529 8301
Telefaks: +47 5529 8302

E-post: post@bybanen.no

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Bybanen Utbygging

BU er en avdeling i Hordaland fylkeskommune med ansvar for planlegging, design og utbygging. Planavdelingen i Bergen kommune tar seg av reguleringsplanarbeidet. BU har i perioden januar 2008 til april 2017 bygget tre byggetrinn mellom Bergen sentrum og Flesland flyplass.

Prosjektering og utbygging av fjerde byggetrinn Sentrum – Fyllingsdalen pågår og er planlagt åpnet i 2022.

Postadresse: Postboks 7900, NO-5020 Bergen, Norway

Besøksadresse: Fjøsangerveien 50 C, 3. etg. 5059 Bergen

Telefon: +47 400 07 400
E-post: bybanen@hfk.no

Resepsjonen er betjent mandag-fredag 08:00-15:00

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Skyss

Skyss er en enhet i Hordaland fylkeskommune som var opprettet i november 2007. Skyss organiserer nesten all kollektivtransport i fylket, etter de budsjett som politikerne vedtar.

Skyss tildeler kontrakter for kjøring av buss, Bybanen, snøggbåt og ferjer i Hordaland til trafikkselskap etter anbudskonkurranser. Skyss planlegger rutene, måler kvaliteten i tilbudet og følger opp trafikkselskapene. Informasjon om og marknadsføring av buss og bybane er Skyss sitt ansvar. For de fleste ferje- og snøggbåtkontraktene er dette den enkelte operatøren sitt ansvar.

Skyss sitt kundesenter og rutetelefonen 177 tar imot og følger opp kundene sine førespørsler om både buss, bane, snøggbåt og ferje.

Skyss har ansvar for å sette i verk vedtatte strategiar og tiltak for å nå de politiske målene for kollektivtrafikken i Hordaland. I årene som kommer blir en sentral oppgave for Skyss å forbedre og videreutvikle kollektivtilbudet i fylket.

Postadresse: Postboks 7900 – 5020 Bergen

Besøksadresse: Vestre Strømkaien 9 – 5008 Bergen

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Keolis Norge

Keolis Norge er operatør av Bybanen i Bergen

Leveringsadresse: Kokstadflaten 59, 5257 Kokstad

Mediatelefon: 95 98 94 01

image003

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Stadler Pankow

Stadler Pankow GmbH, Berlin ble etablert i 2000 som et forent samarbeid med Adtranz. I Juni 2001 kjøpte Stadler Rail AG alle aksjene i Stadler Pankow GmbH.

Pankow plasseringen er ansvarlig for det tyske markedet for eksport av innfartsveiene over hele verden. Innen Stadler Rail Group er Stadler Pankow kompetansesenter for utvikling av innfartsveiene og er derfor ansvarlig for global sporvogn virksomhet. Stadler Pankow GmbH er også kompetansesenter for RS1 Regio-Shuttle. Alle produkter for det tyske markedet samt innfartsveiene for eksport er produsert i Berlin-Pankow.

Vognmateriellet for bybanen i Bergen består av typen Variobahn fra Stadler Pankow og hvert av vognsettene har teoretisk kapasitet på 212 plasser, hvorav 84 er sitteplasser, i praktisk bruk er kapasiteten 160 plasser. Det er levert tolv vognsett til byggetrinn 1 og fem vognsett til byggetrinn 2 som går til Lagunen. Kontrakten inneholder en opsjon på ytterligere 20 vognsett.

Besøksadresse: Kokstadflaten 59, 5257 Kokstad

Telefon: 55 20 13 09

——————————————————————————————————————————————————————————————————