Bestilling av utkobling av spenning på kontaktledningsnettet ved Bybanen og trolleybussnettet i Bergen

Bybanen As må ha bestilling og arbeidsvarsel i hende minst fire virkedager før utkobling skal finne sted. Utkobling og innkobling må skje på natt i Bybanens vedlikeholdsvindu av sakkyndig personale.

Våre kostnader for dette er 13.500,- eks mva per natt.

Arbeidsvarselskjema fåes ved henvendelse til drift@bybanen.no

Kommentarer er stengt.