Trolleybuss

Norges eneste trolleybusslinje finner man i Bergen by. Den heter linje 2 og strekningen på denne er 7,2 kilometer. Kjører man denne strekningen med trolleybussen tar det 26 minutter. Den har siden 1998 blitt driftet av Tide ASA og har en frekvens på 10 minutter, med lite trafikk kjører den med en frekvens på 20 minutter.

24.09.14 tok fylkesutvalget en beslutning på en videre satsing på trolleydrift i Bergen også etter 01.01.15. Fylkesutvalget forutsatte i vedtaket at det ble inngått avtale med Tide Buss om overtakelse av infrastrukturen. Det ble inngått avtale med Bybanen AS om drift og vedlikehold av infrastrukturen.

Historikk

Planleggingen av et trolleybussystem begynte så tidlig som 1928. I 1937 begynte Bergen Sporvei å undersøke flere forskjellige trolleybussystemer i Europa. 7. juli 1940 besluttet byrådet å bygge to linjer; linje 5 (Mulen-Sentrum-Møhlenpris) og linje 7 (Nordnes-Sentrum-Fjøsangerveien). To år senere startet Bergen Sporvei å bygge om noen av sine bensinbusser til elektrisk drift men i 1944 transporterte de tyske okkupasjonsmaktene ombygde busser til Lübeck, og ombyggingen ble stanset.

Mangelen på drivstoff under andre verdenskrig gjorde trolleybusser svært populære da Norge hadde tilgang på billig elektrisitet. Etter krigen ble byggingen av den 4,1 kilometer lange inje 5 mellom Mulen og Møhlenpris satt i gang og åpnet den 4. februar 1950 som erstatning for linje 3. Linjen ble populær og trafikken økte.

I 1954 startet ombyggingen av trikkelinje 2 til trolleybuss. I 1957 ble linje 2 åpnet med 18 nye busser. Strekningen var på 6,5km og gikk mellom sentrum og Landås. I 1959 nådde trafikkmengden sin maksgrense da årlige passasjerer var på 10 millioner passasjerer mellom de to linjene. Året 1960 ble salget av biler frigitt i Norge, dette førte til en tilbakegang i kollektivtrafikken. Etter at den nå hadde blitt forlenget 3 ganger i årene 1958, 1985 og 2003 hadde linje 2 fått en strekning på 6,5 kilometer. Linje 5 ble omstilt til vanlig bussdrift våren 1995 da var Linje 2 den eneste strekningen som ble drevet elektrisk.

I september 2010 måtte linjen kortes inn i sentrum på grunn av anleggsarbeider. Det ble opprettet en provisorisk vendesløyfe gjennom Olav Kyrres gate, Radhusgaten og Christies gate med endeholdplass ved den gamle brannstasjonen. Siden januar 2012 kjøres den forrige traséen mellom Strandkaiterminalen i Bergen sentrum og Birkelundstoppen. Dermed har linje 2 blitt 7,2 kilometer lang.

Foto: Markus Giger (1984)

Foto: Markus Giger (1984)