Utmerkelser

Bybanen i Bergen får innovasjonspris

Bybanen har vunnet Innovasjonsprisen for universell utforming i kategoriene transport og møbel/interiør. Målet med prisen er å løfte fram nyskapende løsninger som alle kan bruke.

IP_logo_mittstilt_RGB_mini

Modig, innovativ bane

Universell utforming har vært en grunnleggende forutsetning for utviklingen av Bybanen. Den er det første baneanlegget i Norge som er universelt utformet på en helhetlig måte, sier Nina Tøgard, kategorileder for transport i juryen.

- Bybanen er et modig, innovativt prosjekt i norsk målestokk. Den tilbyr en transportløsning som alle kan bruke på en likeverdig måte. Bybanen har oppfylt ambisjonen om å bli bergensernes foretrukne offentlige transportmiddel. Den påvirker bybildet på en positiv måte, legger hun til.

Det ble mottatt totalt 48 søknader som tilfredsstilte kriteriene for prisen, og nå har juryen kåret seks kategorivinnere. Disse er alle finalister til selve hovedprisen. Innovasjonsprisen for universell utforming – som vi deler ut 18. februar, sier Onny Eikhaug, programleder i Norsk design- og arkitektursenter.

 

 

Bybanen kåret til årets anlegg

Årets anlegg

Blant tre nominerte anlegg var det byggetrinn 2 av Bybanen som ble kåret til årets anlegg av Byggeindustrien for 2013. Det betyr mye sier prosjektdirektør i Bergen Bybane, Roger Skoglie.

Sammen med fylkesrådmann Rune Haugsdal var Skoglie på plass i Oslo under byggenæringen sin festaften i samband med Byggedagene 2014. Der var Bybanen byggetrinn 2, mellom Nesttun og Lagunen kåret til årets anlegg for 2013, av fagpressen Byggeindustrien.

- Det å få en slik pris er først og fremst en hedring fra bransjen selv om at vi har utført et godt stykke arbeid, sier Skoglie.

«Et fremragende, fremtidsrettet og komplisert byutviklingsprosjekt som er gjennomført på en overbevisende måte. Muliggjort ved et spleiselag mellom stat, fylke, kommune og trafikantene ved bompenger.»

- Dette handler om at Bybanen er betraktet som et prosjekt som har stor nytteverdi. Det har kvaliteter i seg som gjør at det har varige verdier. Det er et prosjekt som skal vare veldig lenge og har av den grunn i seg gode kvaliteter. Det har noe å gjøre med at samspillet mellom fylkeskommunen, Bybanen og utbygger har vært gjennomført på en god måte og at det er et prosjekt med god miljøverdi, forteller Skoglie.

 

Bymiljøprisen 2013

Statens bymiljøpris, også kjent som Bymiljøprisen er en arkitekturpris og miljøpris innenfor byutvikling som gis til kommuner og kommunale prosjekter som <<Samarbeider godt med myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner og tar en ledende role i arbeidet for en bærekraftig utvikling og forbedring av bymiljøet>>. Bymiljøprisen har blitt delt ut årlig siden 2002 og kan deles ut til både byer og tettsteder. Prisvinneren utpekes av en uavhengig jury som blir oppnevnt av Miljøverndepartementet.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell delte ut Statens Bymiljøpris 2013 til Bergen kommune. Det var Monica Mæland som mottok prisen på vegne av kommunen.

<<Bergen fremstår som en by med klare visjoner for infrastruktur og transport, og har tydelige planer for kollektivtransport, sykkelveier og gående,>> heter det i vurderingen.

<<Gjennom en målrettet og klar strategi viser hvordan en stor norsk by kan utvikle bymessige boliger med god tetthet og samtidig en menneskelig målestokk i tilknytning til en senterstruktur knyttet til bærekraftig infrastruktur som utbygging av Bybanen>> 

Prisen er på 250.000 kroner, og Bergen deler den i år med Hamar.

 

SRF-PRISEN 2012

 

logo-srf

Tildeles: Bybanen v/Bybane Utbygging

Juryens begrunnelse:
Juryen mener at Bybanen Utbygging og Skyss har lykkes innenfor de fleste områder man kan definere som markedsføring. Prosjektet har involvert fagområdene landskapsarkitektur, industridesign, grafisk design, tekstildesign og merkevarebygging i tillegg til markedsføring rettet mot trafikantene. Alt fra uniformer, plattformer, billettautomater og vogner er gjennomført med god form, farge og materialbruk som utgjør til sammen en helhetlig design. Kunstprosjektet langs linjen bidrar ytterligere til å heve Bybanens opplevelsesverdi og estetiske kvaliteter. Dette er godt marketinghåndverk.

Bergen 14.03.2013

 

Tv2 og Bybanen ble hipset

- Bybanen er et ekte barn unnfaget av visjoner, fremtidsro sammen med skepsis og nøkterne beregninger. Og båret frem under en salig engasjert krangel – og lidenskap – som bare denne byen kan oppdrive, sa Warncke.

Banen har sprengt passasjerprognosene for 2015 for lengst. I dag har vi 32000 påstigninger pr. dag. Lengre baner og videre utbygging er i gang. Ordfører Trude Drevland og fylkesordfører Tom Christer Nilsen mottok prisen for Bybanen, og Drevland var raskt ute med å dele æren med byrådene i Bergen.

 

Kollektivprisen 2012

Bybanen er tildelt Kollektivtrafikkprisen 2012. Prisen deles ut av Norges fylkeskommuner ved Samferdselsjefskollegiet og kollektivtrafikkforeningen.

Juryen vektlegger at Bybanen har gitt et løft til kollektivtrafikken i Bergen og lyktes med å tiltrekke seg nye kundegrupper, heter det i en pressemelding. Grunnprinsippene fra Bybanen med gjenkjennelig profil, fast trasê og høy frekvens er videreført på en serie med stamlinjer for buss, skriver juryen.

Juryen mener at samarbeidet mellom de involverte aktørene har bidratt til å utvikle et attraktivt kollektivtilbud til befolkningen.

- Vi er veldig stolte og glade alle som har en bit av dette, det er mange, kommenterer Skyss-direktøren.

 

BOBY – byutviklingspris 2012

Bolig- og byplanforeningen overrakte sin BOBY-pris 2012 til Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune og Statens Vegvesen for samarbeidet om å realisere Bybanen.

I juryens begrunnelse heter det at BOBY-prisen 2012 er et bevis på at samarbeid og felles vilje til kvalitet lønner seg. Juryen er enig om at det har vært rask fremdrift og et vellykket resultat. De som mottok prisen for Bybanen var foruten byråd Filip Rygg fra Bergen kommune, samferdselsjef Anne Iren Fagebakke fra Hordaland Fylkeskommune og avdelingsdirektør Olav Finne fra Statens Vegvesen.

 

Vegdirektørens pris for vakre veger

«Vegdirektørens pris for vakre veger» – prisen som Bybanen nå har fått er en prestisjetung hederspris for veianlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene. Prisen er innstiftet og deles ut av vegdirektøren. Juryen uttaler følgende om hvorfor Bybanen har vunnet årets pris:

«Juryen mener at målsettingene i prosjektets designprogram er gjennomført på en overbevisende måte. Markbelegg, kanter, tunnelportaler, plattformer, lêskur, kontaktledningsmaster m.m har god form, farge og materialbruk og utgjør til sammen en helhetlig design. Bruken av vegetasjon er gjort nennsomt og bevisst, og de realiserte delene av kunstprosjektet bidrar til ytterligere til å heve bybanens opplevelsesverdi og estetiske kvaliteter»

 

Red Dot Award

Fuggibaggi Design har blitt tildelt den internasjonale industrielle design prisen for interiøret for Bybanen i Bergen. Prisen deles med Paulussen Design & Consulting fra Tyskland. Utformingen av bybanens interiør var en del av det totale design programmet utviklet for Bybanen. Designgruppen bak designet besto av Fuggibaggi Design, Cubus Architects og kontrapunkt fra Danmark. Prisen ble mottatt i Essen, Tyskland 4. juli 2011. Takk Red Dot!

 

Worldwide project of the year 2011

Bybanen konkurrerte mot bybanene i Dallas i USA, Angers i Frankrike og Gold Coast i Australia. Juryen begrunner utvelgelsen med at «dette fantastiske systemet er modell for utvikling av bybaner over hele verden» og «Effektiv design og planlegging gjorde at den første linjen ble realisert på bare to år, innenfor tidsplanen og innenfor budsjett. Den har allerede forbigått alle forventninger om passasjerutvikling, og enda mer viktig, blitt et landemerke for regionen. »

 

Designprogram

I juni 2006 ble vinner av den internasjonalt utlyste designkonurransen om Bybanen kåret. Vinnerne ble en gruppering bestående av Arkitektgruppen Cubus, Fuggi Baggi Design og T-Michael fra Bergen og Kontrapunkt fra København.

Designprosjektet involverer fagområdene landskapsarkitektur, industridesign, grafisk design, tekstil design og merkevarebygging.

Dette innebærer arbeid med prinsipper for landskapsarkitektur, utforming av holdeplasser og møblering av dise, eksteriør-og interiørdesign av vognene, uniformer til vognførerne, grafisk profil og en merkevarestrategi. Dette utgjør et helhetlig designprogram for Bybanen.

Ved design av Bybanen er brukeren i fokus, og man streber etter å lage løsningene så brukervennlige som mulig. Vognene vil ha lavgulv uten terskler mot plattformene, og plant gulv inne i vognene. Bybanen gir dermed enkel tilgjengelighet for barnevogner, rullestoler og alle med bevegelseshemninger. Også holdeplassene vil bli universelt utformet med ramper og ledelinjer. Bybanene vil også få et moderne informasjonssystem vom vil gi oppdatert informasjon om reisetid, når neste bane kommer og hvor du er.