Ansatte i Bybanen AS

Oversikt over avdelinger og ansatte i Bybanen:

Adelheid Nes
Administrerende direktør
CEO – Chief Executive Officer
t: +47 418 08 992
e: adelheid.nes@bybanen.no

STAB/FORRETNINGSSTØTTE
Geir Østerfeldt
Økonomisjef
CFO – Chief Financial Officer 
t: +47 488 99 995
e: geir.osterfeldt@bybanen.no
Karina Størksen
Juridisk rådgiver
Legal Advisor
t: +47 408 43 117
e: karina.storksen@bybanen.no
Ingrid Herland
Controller / Administrativ sekretær
Controller / Administrative Secretary
t: +47 916 23 135
e: ingrid.herland@bybanen.no
Ivar Johan Gubberud
Sikkerhets- og kvalitetssjef
Director of Safety and Quality
t: +47 916 65 663
e: ivar.gubberud@bybanen.no
Knut Time
Prosjektsjef Vognanskaffelse
Project Manager
t: +47 466 82 258
e: knut.time@bybanen.no

PASSASJERTRANSPORT
Anne B. Garvik
Kontraktsansvarlig Operatør
Contract Manager – Light Rail Operator
t: +47 906 22 885
e: anne.b.garvik@bybanen.no
Jimmy Schmincke
Senior Systemplanlegger
Senior System Manager
t: +47 997 10 652
e: jimmy.schmincke@bybanen.no
Jostein Hauken
Forretningsanalytiker
Business Analyst
t: +47 992 93 879
e: jostein.hauken@bybanen.no

TEKNISK
Stein Dvergsnes
Teknisk sjef
Technical Manager
t: +47 995 69 456
e: stein.dvergsnes@bybanen.no
Bjarte Sæle
Signal/Tele-ingeniør
Signalling/Telecom Engineer
t: +47 958 70 060
e: bjarte.saele@bybanen.no
Kjetil Storum Nøstdal
Sporingeniør
Train Track Engineer
t: +47 938 99 381
e: kjetil.storum.nostdal@bybanen.no
Petter Bortne
Bygg-ingeniør
O & M Engineer
t: +47 466 28 336
e: petter.bortne@bybanen.no
Atle Ingebrigtsen
Elektroingeniør
Traction power supply Engineer
t: +47 932 08 163
e: atle.ingebrigtsen@bybanen.no

DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Marianne Røtnes Kramer
Driftssjef
Director of Operations 
t: +47 920 93 504
e: marianne.kramer@bybanen.no
Alexander André Haugland
Formann Kontaktledning
Supervisor Catinary Line
t: +47 930 83 779
e: alexander.haugland@bybanen.no
Ørjan Kaarevik
Driftstekniker Kontaktledning
Operations Technician Catinary Line
t: +47 911 35 268
e: orjan.kaarevik@bybanen.no
Espen Kjellesvik
Driftstekniker Kontaktledning
Operations Technician Catinary Line
t: +47 911 35 256
e: espen.kjellesvik@bybanen.no
Øyvind Rolvsvåg
Driftstekniker Kontaktledning
Operations Technician Contact Line 
t: +47 952 65 654
e: oyvind.rolvsvaag@bybanen.no
Geir Olav Eikenes
Driftstekniker Kontaktledning
Operations Technician Catinary Line
t: +47 406 04 414
e: geir.olav.eikenes@bybanen.no
Steven Gjerde
Formann Signal/Tele
Supervisor Signalling/Telecom
t: +47 908 51 681
e: steven.gjerde@bybanen.no
Dag Madsen
Driftstekniker Signal/Tele
Operations Technician Signalling/Telecom
t: +47 907 13 268
e: dag.madsen@bybanen.no
Sven-Olav Frimann Nilsen
Driftstekniker Signal/Tele
Operations Technician Signalling/Telecom
t: +47 930 90 307
e: son@bybanen.no
Thomas Gassmann
Driftstekniker: Signal/Tele
Operations Technician Signalling/Telecom
t: +47 971 20 077
e: thomas.gassmann@bybanen.no
Frode Risnes
Formann Spor
Supervisor Track
t: +47 906 61 767
e: frode.risnes@bybanen.no
Hans Gjerde
Driftstekniker Spor
Operations Technician Track
t: +47 916 50 368
e: hans.gjerde@bybanen.no
Arild Djukastein
Driftstekniker Spor
Operations Technician Track
t: +47 959 66 295
e: arild.djukastein@bybanen.no
Geir Rune Bjørgen
Driftstekniker Spor
Operations Technician Track
t: +47 920 44 468
e: geir.rune.bjorgen@bybanen.no
Kristine Svanholm
Driftstekniker Spor
Operations Technician Track
t: +47 919 90 849
e: kristine.svanholm@bybanen.no
Ole Skaatun
Driftsingeniør
Operations Engineer
t: +47 996 17 414
e: ole.skaatun@bybanen.no

Rolf-Erik Frimann Nilsen
Driftstekniker Spor
Operations Technician Track

t: +47 952 30 004
e: rolf@bybanen.no
Aryan Tajbakhsh
Driftstekniker Signal/Tele
Operations Technician Signalling/Telecom
t: +47 414 42 606
e: Aryan.Tajbakhsh@bybanen.no

Tore Boga
Driftstekniker Spor
Operations Technician Track

t: +47 952 30 004
e: Tore.Boga@bybanen.no