Infrastruktur

Bybanen har ansvar for følgende infrastruktur:

- Banesignal
- Radio
- Spor/Sporveksler
- Banestrømsforsyning
- Tele/Data
- Holdeplasser
- Øvrig elektro
- m.m

Bybanen AS drifter infrastruktur i henhold til gjeldende slitasjegrenser og terminer for vedlikehold og utskiftning, samt sikre at det ikke oppstår funksjonssvikt pga. slitasje.

Bybanen AS iveratar eventuelle forutsetninger og begrensninger gitt av infrastrukturens utforming i prosedyrer for drift og vedlikehold. For at bybanen skal kunne gå smertefritt gjennom byen og mellom holdeplassene så er det mange installasjoner som alle må fungere optimalt for at det skal bli en behagelig og driftsikker tur med bybanen. Alle disse installasjonene vedlikeholdes periodisk for å opprettholde den standarden som er ønskelig.