Driftstekniker som arbeider i spor. Illustrasjonsfoto.

Pågående arbeid i regi av Bybanen AS

Pågående arbeid Trolley

Det vil i perioden 02.04.2024-28.07.2024 pågå arbeider med å bytte trolley-master i området Kalfaret/Kalvedalsveien.
Grunnet trafikkavvikling må mye av arbeidet pågå på natt. Arbeidet er tilrettelagt for å gå så hurtig som mulig med de begrensinger som er pålagt.
Arbeidslagene vil forflytte seg fra mastepunkt til mastepunkt ettersom det fremskrider.

Arbeidsområde merket med rødt:

Generelle retningslinjer for alt arbeid ved bybane eller trolley linje

 

Bybanen AS forsøker å unngå støyende arbeid nattestid, men av og til kan det oppstå behov for å jobbe natt som medfører noe støy. Våre entreprenører har iverksatt flere tiltak for å redusere støy nattsestid.

Entreprenørens tiltak for å redusere støy:

 

 1. Entreprenører holder et oppstartsmøte med alle involverte arbeidere, der det blir gjennomgått blant annet støyproblematikk.
 2. Ingen unødig tomgangskjøring
 3. Ingen unødig kjøring med kjøretøy som ikke er direkte involvert i produksjon.
 4. Ingen asfalt eller betongsaging utføres langs spor. Sporadisk kan det forkomme men svært begrenset.
 5. Valg av gravemaskiner med lav motorstøy.
 6. Maskinoperatør har fokus på støy og gjennomføre grave operasjonen med så lavt støynivå som mulig.
 7. Lastebil med transportkasse plasseres så langt borte fra berørte beboere som praktisk mulig, slik at hjullaster som transportere asfaltmasser tømmer dette opp i kassen der.
 8. Ingen maskiner benytter gult varsellys for å unngå at naboer får lysblink inn på soverom.
 9. Arbeidet forflytter seg på arbeidsområdet, slik at det ikke er like mye støy i hele perioden.
 10. Alt som kan gjøres på dag er flyttet fra natt

 

Dersom du opplever støy fra arbeid nær der du bor anbefaler vi følgende tiltak for å redusere støy:

 1. Hold vinduer og ventiler ut mot gaten lukket.
 2. Lukk dører til rom som vender ut mot gaten.
 3. «Sov-i-ro»-propper i ørene kan være et godt hjelpemiddel.

Hvordan melde inn unormale støyforhold: Bor du nært inntil Bybanen, og opplever unormal økning i støyen, kan dette meldes til Bybanen via kontaktskjema. For at vi skal kunne behandle dette på en god måte må følgende informasjon følge meldingen:

 • Gate-veiadresse
 • Fullt navn
 • E-postadresse
 • Kort beskrivelse av støybilde
 • Beskrivelse av hvilke tiltak du selv har gjort

Spørsmål eller innspill? Dialog og innspill fra de vi berører er viktig for oss. Har du innspill eller spørsmål, bruk kontaktskjema på siden