Samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere er Bybanen Utbygging, Tide AS, Stadler Pankow og Skyss.

 

Bybanen Utbygging

Bybanen Utbygging (BU) er en prosjektorganisasjon i Vestland fylkeskommune som har ansvar for grunnerverv, prosjektering og utbygging av infrastrukturen til Bybanen frem til og med godkjenning fra Statens Jernbanetilsyn (SJT).

Planavdelingen i Bergen kommune tar seg av reguleringsplanarbeidet.

Postadresse: Postboks 7900, NO-5020 Bergen, Norway

Besøksadresse: Vestlandshuset, Lars Hilles gate 22

Telefon: +47 400 07 400 (man-fre 08 – 15)
E-post: bybanen.utbygging@vlfk.no

www.bybanenutbygging.no

 

 

Tide AS

Tide AS er operatør av Bybanen i Bergen.

Leveringsadresse: Kokstadflaten 59, 5257 Kokstad

www.tide.no


Stadler Pankow

Stadler Pankow leverer vognmateriell til Bybanen.

Besøksadresse: Kokstadflaten 59, 5257 Kokstad

Telefon: 55 20 13 09

www.stadlerrail.com

 

 

Skyss

Skyss er en enhet i Hordaland Fylkeskommune. Skyss organiserer nesten all kollektivtransport i fylket, etter de budsjett som politikerne vedtar. Skyss planlegger rutene, måler kvaliteten i tilbudet og følger opp trafikkselskapene. Informasjon om og marknadsføring av buss og bybane er Skyss sitt ansvar.

Postadresse: Postboks 7900 – 5020 Bergen

Besøksadresse: Vestre Strømkaien 9 – 5008 Bergen

Telefon: 55 55 90 70

www.skyss.no

Bergen kommune v/ Plan- og bygningsetaten

Ansvarlig for reguleringsplaner for planlagte traseer og valg av fremtidige mulige nye korridorer til nye bydeler»

E-post: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Telefon: 55 56 63 10

Besøksadresse: Johannes Bruns gate 12

Åpningstid: 08:00 – 15:00

Postadresse: Postboks 7700 – 5020 Bergen