Samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere er Bybanen Utbygging, Keolis Norge, Stadler Pankow og Skyss.

Bybanen Utbygging

BU er en avdeling i Hordaland fylkeskommune med ansvar for planlegging, design og utbygging av Bybanen. Planavdelingen i Bergen kommune tar seg av reguleringsplanarbeidet.

Postadresse: Postboks 7900, NO-5020 Bergen, Norway

Besøksadresse: Fjøsangerveien 50 C, 3. etg. 5059 Bergen

Telefon: +47 400 07 400
E-post: bybanen.utbygging@vlfk.no  

Resepsjonen er betjent mandag-fredag 08:00-15:00

https://www.hordaland.no/bybanen-utbygging/

 

Keolis Norge

Keolis Norge er operatør av Bybanen i Bergen.

Leveringsadresse: Kokstadflaten 59, 5257 Kokstad

Mediatelefon: 95 98 94 01

www.keolis.no


Stadler Pankow

Stadler Pankow leverer vognmateriell til Bybanen.

Besøksadresse: Kokstadflaten 59, 5257 Kokstad

Telefon: 55 20 13 09

www.stadlerrail.com

 

 

Skyss

Skyss er en enhet i Hordaland Fylkeskommune. Skyss organiserer nesten all kollektivtransport i fylket, etter de budsjett som politikerne vedtar. Skyss planlegger rutene, måler kvaliteten i tilbudet og følger opp trafikkselskapene. Informasjon om og marknadsføring av buss og bybane er Skyss sitt ansvar.

Postadresse: Postboks 7900 – 5020 Bergen

Besøksadresse: Vestre Strømkaien 9 – 5008 Bergen

Telefon: 55 55 90 70

www.skyss.no

Bergen kommune v/ Plan- og bygningsetaten

Ansvarlig for reguleringsplaner for planlagte traseer og valg av fremtidige mulige nye korridorer til nye bydeler»

E-post: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Telefon: 55 56 63 10

Besøksadresse: Johannes Bruns gate 12

Åpningstid: 08:00 – 15:00

Postadresse: Postboks 7700 – 5020 Bergen