Driftspersonell som arbeider i mast. Illustrasjonsfoto.

Infrastruktur

For at bybanen skal kunne gå smertefritt gjennom byen og mellom holdeplassene, er det mange installasjoner som må fungere optimalt for at det skal bli en behagelig og driftsikker tur.

Bybanen AS har blant annet ansvar for:

  • Banesignal
  • Radio
  • Spor/Sporveksler
  • Banestrømsforsyning
  • Tele/Data
  • Holdeplasser
  • Øvrig elektro

Bybanen AS drifter infrastruktur i henhold til gjeldende slitasjegrenser og terminer for vedlikehold og utskiftning, og sikrer at det ikke oppstår funksjonssvikt pga. slitasje. Bybanen AS ivaretar eventuelle forutsetninger og begrensninger gitt av infrastrukturens utforming i prosedyrer for drift og vedlikehold.

 

Holdeplasser

Første byggetrinn åpnet 22. juni 2010. Det består av 15 holdeplasser langs en strekning på 9,8 kilometer til Nesttun. Byggetrinn 2 utvidet linjen med 5 holdeplasser og 3,6 kilometer lengre bane, den åpnet sommeren 2013 og går til Lagunen. Byggetrinn 3 åpnet i 2016 og utvidet linjen med 7 ekstra holdeplasser. Den totale strekningen på linje 1 er nå 19,9 kilometer lang og består av totalt 27 holdeplasser, endestopp på Flesland flyplass.

Byggetrinn 4 åpnet 18. november 2022. Byggetrinnet omfatter en ny bybanelinje på ca 9 kilometer fra sentrum via Haukeland Sykehus til Fyllingsdalen, samt 8 nye holdeplasser – 3 av disse samlokalisert med linje 1 sine holdeplasser.

 

Linjekart Linje 1 og Linje 2