Bybanen Depot. Illustrasjonsfoto.

Depot og verksted

Fordelt over en 88 000 kvadratmeters stor tomt på Kokstad ligger Bybanen AS sitt hovedkontor, depot og verksted. Depoet er Bergens tredje lengste bygg og har en størrelse på 13 500 kvadratmeter, med plass til 40 bybanevogner. Ved siden av vognhallen er vaskeanlegg for vognene og lokaler for sanding og dreiing av hjul.

Vognene våre

Hver vogn rommer inntil 280 personer, dette gir en kapasitet på 3360 passasjerer i timen pr. retning ved fem minutters frekvens.  Ved to minutters frekvens stiger timekapasiteten til 8400.

Vognlengden er 42 meter og vognen består av 7 moduler hvorav tre med motorboggier og én med løpeboggi.

 

Driftsvogner

 

Driftspersonell ved slipevogn. Illustrasjonsfoto.

Sliping Beauty

Slipevognen «Sliping Beauty» tar vare på og vedlikeholder skinnene som bybanen kjører hver dag. Slipevognen har i oppgave å glatte skinnene med slipesteiner slik at vi unngår at skinnene blir riflet. Den sliper bort ujevnheter slik at skinnene blir glatte og pene. Når skinnene har en glatt og jevn overflate unngår man støy og forbedrer komforten ombord på bybanen.

Driftsavdelingen på Kronstad fyller på med slipesteiner mellom hjulene som de legger ned i skinnene. Dette gjøres en gang i uken, som regel midt på dagen mellom de vanlige avgangene. En slik runde tar omtrent en time og gjør underverker!

Sliping Beauty har flere funksjoner enn å slipe skinner. Dersom du tar bybanen ofte, kan du noen ganger høre at det hyler fra skinnene når banen kjører i bygatene. Derfor har vi installert smøresystem på Sliping Beauty, og der det skriker ekstra mye, legger vi et tynt lag med smørestoff på skinnene slik at skrikingen forsvinner umiddelbart.

Sliping Beauty benyttes også om vinteren når snøen har lagt seg. Da festes det en plog på vognen slik at hun rydder vekk snø fra skinnene. Det er også installert et system som gjør at vi kan smøre skinnene når det er frost ute. Dette forhindrer at vi får et frostlag og glatte skinner. Arbeidet foregår som regel på nattestid.

Nordens første skinnegående brannbil

Bybanen AS har en brannbil plassert hos Bergen Brannvesen. Lastebilen er skinnegående og er ment til bruk for redningsoppdrag langs linjen. Den er Nordens første skinnegående brannbil og rykker også ut til trafikkulykker og andre redningsoppdrag. Den har mye frigjøringsutstyr, blant annet spesialjekker og løfteutstyr.

Kontaktledningsvogn

Kontaktledningsvognen kan kjøre på vei og skinner. Ved kjøring på vei er den et vanlig kjøretøy. Ved kjøring på skinner drives den av skinnehjul ved hjelp av joystick lik sporvogner. Skinnehjulene drives og bremses hydraulisk.

Arbeidsplattformen har en løftekapasitet på 350 kg og er dobbeltisolert. Isolasjonen har en øvre grense på 1500 VDC, noe som gjør at arbeid på spenningsførende kontaktledning er mulig. Vognen er utstyrt med pantograf for å foreta målinger på kontaktledningen.