Passasjer på bybanevogn. Illustrasjonsfoto.

PRAKT

Målet vårt er å gi passasjerene våre en best mulig reiseopplevelse. Derfor sikter vi mot å være det mest punktlige, pålitelige og kostnadseffektive bybanesystemet i Europa. 

Bybanen AS har laget en måltavle (Key Performance Indicators) som skal hjelpe
oss i arbeidet for å nå målet om å bli det beste bybanesystemet i Europa.
Måltavlen kalles PRAKT og setter leveransen til passasjerene i høysetet.

Punktlighet – Bybanen skal ankomme og gå i henhold til rutetabellen

Regularitet – Vi skal unngå kanselleringer og avbrutte turer

 

Avvikshåndtering – Når det skjer avvik skal vi håndtere dette og informere passasjerene slik at de opplevde konsekvensene blir minst mulig. Vi vil gjøre vårt ytterste for å holde banen i sikker og optimal drift når uventede situasjoner oppstår.

Kundetilfredshet – Vi samarbeider tett med våre partnere og underleverandører for å nå målsettingen om å være Europas beste bybane.

Sammen skal vi levere:

  • Trafikkledere og vognførere med høy kompetanse
  • Programvareløsninger som sikrer korrekt passasjerinformasjon
  • Programvareløsninger som gir oss sanntidsdata slik at vi kan ta riktige beslutninger
  • Programvareløsninger for trafikkstyring som er brukervennlige og gir rom for å ta raske beslutninger
    for å optimalisere trafikken når vi må håndtere avvik
  • Opplæringsprogram som sikrer at vi alle er i stand til å levere på høyest nivå

Vi har investert i infrastruktur og rullende materiell som gjør det mulig å levere tjenester av høy kvalitet. Bybanen AS sine oppgaver vokser med nye linjer, nytt kontraktsansvar og flere passasjerer. Vi vil arbeide for å utvikle kompetanse, holdninger og godt samarbeid for å fortsatt kunne levere tjenester av høyeste kvalitet sammen med våre partnere og underleverandører.