Passasjerer på bybanevogn. Illustrasjonsfoto.

Passasjertransport

1. juli 2019 overtok Bybanen AS passasjeransvaret for Bybanen.
Målet er å tilby Bergens befolkning Europas beste passasjertilbud.

I desember 2017 vedtok Fylkestinget i Hordaland at Bybanen AS skulle få totalansvar for passasjertransporten for bybanen i Bergen. Fra 1 juli 2019 har Bybanen AS to viktige oppgaver; passasjertransport og verdibevaring.

Den nye organisasjonsmodellen vil både sette passasjerene i fokus og ansvarliggjøre Bybanen AS, samtidig som den setter fokus på både kort- og langsiktige kostnadseffektivitet.

Endringer i selskapet

Bybanen AS har inngått kontrakt med operatørselskapet Tide AS, som skiller seg vesentlig fra den tidligere kontrakten. Tide AS stiller med vognførere og bemanner driftssentralen.

Bybanen AS og Tide AS har brukt tiden godt på å lage et klima for samarbeid snarere enn ren kontraktsstyring, og begge selskaper har arbeidet hardt med prosessforbedringer.

– Samarbeidet med Skyss er også godt og den nye organisasjonsmodellen vil føre til et enda bedre samarbeid både med bestiller og underleverandører og desto bedre tjenester for passasjerene våre, sier Adelheid Nes, administrerende direktør i Bybanen AS.

– Vi har gjennomført mange og dyptgripende endringer for å kunne håndtere det nye oppdraget. Endringsprosessen har vært preget av hardt og strukturert arbeid fra alle involverte. Vi har lett kontinuerlig etter muligheter til å forbedre passasjertilbudet – og det vil vi fortsette med i tiden fremover, sier hun.

Sikter mot Europatoppen

Listen er lagt høyt. Bybanen AS sikter mot Europatoppen for bybanesystemer, målt i punktlighet, kostnadseffektivitet, regularitet og avvikshåndtering. For å nå måltallene har Bybanen AS etablert et rammeverk for å styrke passasjertilbudet. Rammeverket har fått navnet PRAKT.

– Gjennom å kontinuerlig måle punktlighet, regularitet, avvikshåndtering og kundetilfredshet kan vi gjøre konkrete grep for å gi passasjerene våre en reise som ikke avviker fra rutetabell. Vi vil bli bedre på å effektivt håndtere avvik som kan oppstå og gjøre de forbedringer vi må for å øke tilfredsheten.

I tillegg skal det legges til rette for å tilby hyppigere avganger for å håndtere passasjerveksten i de senere årene.

Skyss beholder kundekontakten

Det nye oppdraget gir Bybanen AS muligheten til å jobbe aktivt med å forbedre passasjeropplevelsen og medfører endringer i organisasjonen, men for passasjerene vil Skyss fremdeles være kontaktpunktet. Skyss leverer billettløsninger og har den direkte kontakten med de reisende. Informasjon vedrørende rutetider, driftsmeldinger, kundesenter og hittegods er fremdeles å finne på

www.skyss.no/kontakt-oss/