VI ANSETTER!Vil du være med å drifte fremtidens bærekraftige transportløsning

Bybanen AS leverer attraktiv, smart og bærekraftig transport til Bergens befolkning. For at bybanen skal kunne gå smertefritt gjennom byen og mellom holdeplassene, er det mange installasjoner som må fungere optimalt for at det skal bli en behagelig og driftssikker tur for passasjerene. I november 2022 åpnet vi linje 2 til Fyllingsdalen, og med denne utvidelsen har vi behov for flere driftsteknikere.

 

 

 

Driftsavdelingen i Bybanen består av 23 faste ansatte og en lærling, med Driftssjef som øverste leder. Avdelingen har ansvar for gjennomføring av vedlikeholdsoppgaver innen fagene spor, signal og kjøreledning. Hvert fag har en formann som har det faglige ansvaret innen sitt fagområde.

For fagområdet Spor søker vi nå etter dyktige driftsteknikere. Fagområdet har ansvar for inspeksjon og vedlikeholdsoppgaver innenfor spor og sporvekslere langs bybanen. Det gjennomføres spormålinger og oppdatering av infrastrukturdata i Bybanens FDV-system, og alle gir støtte til andre driftsfunksjoner i organisasjon under utføring av oppgaver. Vintervedlikehold som avising og brøyting, er også viktige oppgaver for fagområdet Spor.

Bybanen har mye å tilby

Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. Vi kan love en dynamisk arbeids hverdag med varierte arbeidsoppgaver. Arbeidsmiljøet er godt og vi har konkurransedyktige betingelser og gode forsikringsordninger.

Det er fast arbeidstid i Driftsavdelingen, men nattarbeid vil forekomme for å sikre at Bybanen skal gå. Alle våre Driftsteknikere blir en del av vår beredskapsvakt etter gjennomført opplæring.

Hvem ser vi etter?

Vi søker etter deg som er initiativrik, serviceinnstilt, og som er god på å samarbeide med andre, både innen egen avdeling og med kollegaer i andre avdelinger. Du må kunne arbeide selvstendig og evne å se nye muligheter og løsninger på de saker som kommer opp, og på denne måten være med på å videreutvikle Bybanen. Er du i tillegg opptatt av bærekraft og positiv til Bybanen som fremtidens transportløsning er kanskje dette noe for deg?

 

Kvalifikasjoner

  • Du har fagbrev som banemontør, signalmontør eller relevante mekaniske fag. Søkere med lang og relevant realkompetanse vil også bli vurdert
  • Det er en fordel om du har kjennskap til vedlikehold av spor og sporvekslere
  • Du har sertifikat kl. B, og eventuelt kl. C. Dersom du ikke har sertifikat kl. C må det tas i løpet av første halvår etter ansettelse. Dette blir dekket av Bybanen AS
  • Du har kompetanse på bruk av vanlige dataverktøy, samt evne til å lære deg bruk av nye IT verktøy

 

I bybanen er vi opptatt av mangfold og oppfordrer spesielt kvinner til å søke!

 

 

 

Vi trenger ny Signal-/teleingeniør!

Teknisk avdeling består i dag av 9 medarbeidere som blant annet har ansvaret for å sikre at infrastruktur under Bybanen sin forvaltning har et definert vedlikeholds regime, at det er ivaretatt i våre FDV-systemer, sikre implementasjon av prosesser og rutiner, og utarbeide underlags dokumentasjon og utarbeide tilbudsunderlag. Dette er innenfor fagområdene spor, kontaktledning, signal/tele, bygg og vogner.

Bybanen har mye å tilby

Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. Vi kan love en dynamisk arbeids hverdag med varierte arbeidsoppgaver. Arbeidsmiljøet er godt og vi har konkurransedyktige betingelser og gode forsikringsordninger.

Som signal-/teleingeniør vil du få ansvaret for å sikre forvaltning, drift, vedlikehold og videreutvikling av våre signal og tele løsninger, og arbeide tverrfaglig i hele organisasjonen og med våre partnere. Alle våre ingeniører arbeider med kontinuerlig forbedring innenfor sikkerhet, kvalitet og HMS for aktuelt ansvarsområde.

 

Hvem ser vi etter?

Vi søker etter deg som er initiativrik, serviceinnstilt, og som er god på å samarbeide med andre, både innen egen avdeling og med kollegaer i andre avdelinger. Du må kunne arbeide selvstendig og evne å se nye muligheter og løsninger på de saker som kommer opp, og på denne måten være med på å videreutvikle Bybanen. Er du i tillegg opptatt av bærekraft og positiv til Bybanen som fremtidens transportløsning er kanskje dette noe for deg?

 

Kvalifikasjoner

·        Du har høyere utdanning på bachelor / master nivå innenfor relevante fagområder, for eksempel automasjon, teknisk kybernetikk, elektronikk, signal og telekommunikasjon.

·        Erfaring fra prosjektledelse og aktivitetsledelse og / eller erfaring fra drift og vedlikehold fra signal/telesystemer, vil være relevant for stillingen

·     Erfaring med «obsolescence management» er det ønskelig

·        Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning

·        Gode muntlige og skriftlige norsk og engelsk kunnskaper

I bybanen er vi opptatt av mangfold og oppfordrer spesielt kvinner til å søke!