Vil du være med som juridisk rådgiver å drifte fremtidens bærekraftige transportløsning - Bybanen?

Bybanen - Karriere - Byggingeniør

Som juridisk rådgiver vil dine hovedoppgaver være arbeid med anskaffelser iht. regelverk for offentlige anskaffelser herunder å lede prosessene frem til inngåelse av kontrakt. Å bistå avdelingene med tyngre kontraktsoppfølging og avtaletolkning, herunder oppfølging av lønns og arbeidsvilkår i kontrakter.
Videre vil det være behov for din juridiske bistand i, og rådgivning innen andre rettsområder som for eksempel forvaltningsrett, personvern, erstatningsrett, nabolov og åpenhetslov. Eksempler på andre oppgaver kan være oppgradering av rutiner og maler og internopplæring innen fagfeltet.

Forside

av jun 11, 2019