Sporarbeid i Kaigaten 25. juni – 23. juli 

I sommer skal Bybanen fjerne sporvekselen midt i Kaigaten og erstatte denne med rette skinner.  Dette innebærer anleggsarbeid klokken 07 – 19 i denne perioden, og de to første nettene må det også jobbes på natt for raskt å få bort sporvekselen. Kaigaten kommer til å være helt stengt for nærings – og beboertrafikk de to første ukene med anleggsarbeid. 

Les mer her