Historikk

Informasjon om prosjektet og nyheter fra perioden før 2007 (reguleringsplan og finansiering) finner du på Bybanens gamle nettsider. Klikk her.

Informasjon og nyheter fra perioden 2007 (prosjektering) finner du her. Klikk her.