Infrastruktur

For at bybanen skal kunne gå smertefritt gjennom byen og mellom holdeplassene, er det mange installasjoner som må fungere optimalt for at det skal bli en behagelig og driftsikker tur med bybanen.

Bybanen har ansvar for:

 • Banesignal
 • Radio
 • Spor/Sporveksler
 • Banestrømsforsyning
 • Tele/Data
 • Holdeplasser
 • Øvrig elektro
 • m.m

Bybanen AS drifter infrastruktur i henhold til gjeldende slitasjegrenser og terminer for vedlikehold og utskiftning, og sikrer at det ikke oppstår funksjonssvikt pga. slitasje.Bybanen AS ivaretar eventuelle forutsetninger og begrensninger gitt av infrastrukturens utforming i prosedyrer for drift og vedlikehold.

Holdeplasser

 Første byggetrinn åpnet 22. juni 2010. Det består av 15 holdeplasser langs en strekning på 9,8 kilometer til Nesttun. Byggetrinn 2 utvidet linjen med 5 holdeplasser og 3,6 kilometer lengre bane, den åpnet sommeren 2013 og går til Lagunen. Byggetrinn 3 åpnet i 2016 og utvidet linjen med 7 ekstra holdeplasser. Den totale strekningen er nå 19,9 kilometer lang og består av totalt 27 holdeplasser, endestopp på Flesland flyplass. 

Byparken - Flesland

Byggetrinn 1

 Byparken – Nonneseter – Bystasjonen – Nygård – Florida – Danmarks plass – Kronstad – Brann Stadion – Wegeland – Sletten – Slettebakken – Fantoft – Paradis – Hop – Nesttun Terminal.

Byggetrinn 2

Nesttun sentrum – Skjoldskiftet – Mårdalen – Skjold – Lagunen.

Byggetrinn 3

Råstølen – Sandslivegen – Sandslimarka – Kokstad – Birkelandskiftet – Kokstadflaten – Flesland.

Byggetrinn 4

 

Tunneler

 

Bybanen har i dag tolv tunneler fra Byparken til Lagunen.

Tunneler

Tunnelene er utstyrt med:

 • Nødlys som aktiveres ved behov (automatisk eller manuelt fra operasjonssentralen.
 • Ventilasjonsvifter som startes opp fra operasjonssentralen ved behov.
 • Jordingsstenger for kontaktledning og annet beredskapsutstyr etter avtale med Bergen Brannvesen.
 • KL-brytere ved alle tunneler, i noen tilfeller styrt fra operasjonssentralen.

Signalanlegg i tunnel

Bybanens tunneler har signalanlegg med automatisk togstopp (ATS) som skal hindre at det er flere enn ett tog samtidig i hver retning i hver tunnel. ATS-funksjonaliteten dekker drift i begge retninger på begge spor.

Kameraovervåking

 Det er kameraovervåking med kameraer (CCTV) i tunnelene.

 

Signal/tele

 Bybanens signal/tele-anlegg er levert av Thales.

Prioriteringsanlegg for signalanlegg i gatekryss

 Det er omtrent 30 gatekryss med signalanlegg hvor Bybanen har aktiv signalprioritering. Sporvogner detekteres før de ankommer krysset og signalanlegget gir klart signal når sporvognen kommer frem til krysset.

Signalanlegg ved sporveksler

Bybanen sine sporvekselgrupper ved Sentrum, Wergeland og Nesstun har signalanlegg som muliggjør at sporvogn/fører kan styre sporvekslernes posisjon, og det er posisjonsindikering på eget lyssignal. Det finnes ett styringsskap pr sporvekselgruppe.

Signalanlegg i tunnel

Bybanens fire tunneler har signalanlegg med automatisk togstopp (ATS) som skal hindre at det er flere enn ett tog samtidig i hver retning i hver tunnel. ATS-funksjonaliteten dekker drift i begge retninger på begge spor.

Signalanlegg på Kronstad

Sporområdet ved depot og verkstedsområdet ved Kronstad og innkjøring til Kronstad er utstyrt med signalanlegg. Fører anroper togvei til Kronstad. Systemet legger togvei videre til den parkeringsplass (oppstillingsspor) denne sporvognen skal til. Signalanlegg med automatisk togstoppfunksjon dekker togvei for inn/utkjør til Kronstad fra sør. 

Radioninstallasjoner

Bybanen har et eget Tetra radiosamband med 3 basestasjoner og 6 repeatere. Alle sporvogner har fastmontert radioutstyr. For trafikkvirksomheten og for drift og vedlikehold av infrastrukturen er det 25 radiohåndsett. Disse forvaltes av Infradrift.

Publikumsinformasjonsanlegg på holdeplasser

Bybanens holdeplasser har dynamisk visuelle informasjonsanlegg og høyttalere, samt informasjonsanlegg for svaksynte og nødropfunksjon.

 Kommunikasjonsnettverk (LAN)

Det er etablert et eget kommunikasjonsnettverk (LAN) på Bybanens langsgående fiberkabel. All overvåkings- og kommunikasjonsanlegg er knyttet opp til dette.

WLAN

Det er etablert WLAN til bruk for reisende med Bybanen, med 2 basestasjoner og 8 repeatere.

Kameraovervåking

Det er kameraovervåking (CCTV) av tunneler (16 kameraer), 3 gatekryss, verkstedsområde (6 kameraer) og holdeplasser (2 kameraer pr holdeplass)

Uninterrupted Power Supply (UPS)

Det er UPS-anlegg på strømforsyning til alle tekniske anlegg.

 Skilt

Skiltplan for bybanen vil foreligge på et senere tidspunkt. Det kan antas ca 50 skilt i hovedsak montert på kontaktledningsmaster.

 

KL-anlegg

Strømforsyning

Strømforsyningsanlegget til bybanen består av 6 likerettere som mottar 11kV vekselstrøm fra BKK. Strømmen blir transformert til 750 V likestrøm og matet ut på kontaktledningsanlegget. Likeretterne leverer i tillegg hjelpekraft til holdeplassene lokalt.

Kontaktledningsanlegg

Det er kontaktledning (KL) på alle spor. KL-anlegget er bygget etter tre ulike prinsipper.

Starvhusgaten-Pastasentralen: Enkelt KL med parallell forsterkningskabel i bakken.

Pastasentralen-Wergeland: Enkel KL med parallell forsterkningskabel i luft.

Wergeland-Nesttun: Bæreline og KL

Det er KL-brytere ved alle tunneler, i noen tilfelle styrt fra operasjonssentralen.

Spor

Tabellen nedenfor viser oversikt over Bybanens mest brukte normalprofiler for overbygning, samt antall løpemeter for hvert normalprofil.

I tillegg finnes det kortere parti med andre sporkonstruksjoner på bruer, og ved Kronstad.

Sporveksler Bybanen

Totalt er det 39 sporvekslere på bybanen, 5 sporvekslere har elektrisk drivmaskin og de øvrige er passive/fjærende.

Sporvekslene dimensjoneres for aksellast 12 tonn. Alle sporveksler er lagt uten overhøyde. Alle sporveksler er utstyrt med elektrisk varme.

Sporveksler Kronstad

Totalt er det 13 (evt. 16 avhengig av opsjon) sporveksler på verksted Kronstad. Det er 4 sporveksler som har elektrisk drivmaskin. De øvrige er passive/fjærende. Alle sporveksler er utstyrt med elektrisk varme.