Sporarbeid i Kaigaten 25. juni – 23. juli 

I sommer skal Bybanen fjerne sporvekselen midt i Kaigaten og erstatte denne med rette skinner.  Dette innebærer anleggsarbeid klokken 07 – 19 i denne perioden, og de to første nettene må det også jobbes på natt for raskt å få bort sporvekselen. Kaigaten kommer til å være helt stengt for nærings – og beboertrafikk de to første ukene med anleggsarbeid. 

🕓 20 days ago by Bybanen

De viktigste punktene 

 • Arbeidet starter søndag 25. juni og er ferdig til 24. juli  
 • Arbeidstid 07 – 19 alle dager, men nattarbeid er planlagt 25 – 27. juni.   
 • Husk å flytte bilen din før søndag 25. juni klokken 23:30 – Kaigaten blir stengt for all beboertrafikk de første to ukene.   
 • Fortau langs butikker og kafeer i Kaigaten vil være åpent i hele perioden 
 • Bybanen linje 1 og linje 2 får endestopp Bergen busstasjon i denne perioden (Les mer fra Skyss)

  Hva betyr dette arbeidet for området? 

  Når sporvekselen er fjernet, vil det bety mindre vibrasjoner og mindre støy når Bybanen passerer. Dette er viktig vedlikeholdsarbeid som skal utføres, og arbeidet må utføres i en periode som gir minst ulempe for de kollektivreisende.  Arbeidene utføres derfor på sommeren. 

  Bybanen har planlagt arbeidet for å gi minst mulig ulempe for både beboere og næring. Det tyngste arbeidet blir utført i èn omgang de to første døgnene, slik at anleggsarbeidet i minst mulig måte innehar sjenerende nattarbeid, samtidig som det å gjøre arbeidet sammenhengene over en kort periode vil begrense de totale ulempene ovenfor næringsdrivende og beboere i Kaigaten i de påfølgende ukene. Etter de to første arbeidsdøgnene, vi det mest krevende arbeidet med å kutte og fjerne de eksisterende sporvelsene være over. 

  Ulempen med nattarbeid går over to netter for beboere, og vil gi færre dager med skinnearbeid på dagtid for næringsaktørene. Totalt sett er arbeidet planlagt være mindre belastende om det gjøres over et kort tidsvindu heller enn å skulle spe det ut over lengre tid. 

   

  Ingen parkering /tilkomst til eiendommer fra Kaigaten fra søndag 25. juni. 

  Arbeidet vil medføre stenging av all trafikk i Kaigaten, de to første ukene i perioden. Beboere som har parkering i garasjeanlegg, eller i gater med innkjøring fra Kaigaten må finne alternativ parkering de første to ukene. Eksempelvis kan ByGararasjen eller GriegGarasjen benyttes. For spørsmål knyttet til parkeringsalternativ, ta gjerne kontakt med Bybanen AS.  

   

  Støy og alternativt opphold 

  Erfaringene fra denne typen arbeid er at det er nattestøy knyttet til fjerning av skinner som kan virke sjenerende.  Vi vet også at de aller fleste ønsker å bo i sitt eget hjem, og at vi ved å sende ut informasjon om arbeidet gjør det mulig å forberede seg på at det vil bli nattestøy.  

  Selv om det mest bråkete arbeidet planlegges på dag, så vil det være arbeid på natt med å fjerne skinner og betong som er kuttet tidligere på dagen.  Beboere i området Kaigaten – Grønnesmauet – Grønnevollen kan kontakte Bybanen AS for eventuelle behov for alternativt opphold for dagene med planlagt nattarbeid 25. juni – 27. juni.  Dersom det er andre behov for alternativt opphold i andre deler av perioden (skiftarbeid el lignende), ta kontakt med Bybanen AS for en vurdering.  

  Kaigaten er til vanlig en svært trafikkert gate med et visst nivå av støy.  Når trafikken forsvinner i perioden, vil det være noe mindre støy fra den kilden. Samtidig vil anleggsdriften medføre noe kontinuerlig støy fra ting som lastebiler med ryggealarmer, pumper, og aggregater. Selv om støynivået av disse teknisk sett ikke er høyere enn vanlig by-støy, vil det ettersom det pågår mer kontinuerlig kunne oppleves som mer ubehagelig. 

  Annet arbeid utover satte arbeidstider vil varsles per SMS så tidlig som mulig ovenfor berørte.  

  Andre tiltak  

  • Langs fortauet vil det første del av perioden bli satt opp høye anleggsgjerder med duk for å skjerme fortau fra anleggsområde. 
  • Det vil være aktivt bruk av støvdemping (vanning, kosting) 
  • Alternativ plassering av privat boss vil bli informert av BIR 

   

  Hvorfor blir sporvekselen fjernet? 

  Ved byggingen av bybanens Linje 2 til Fyllingsdalen så man et behov for å kunne snu vognene tidligere på linjen, og man valgte å anlegge en sporveksel med tilsvarende funksjon som den som skal fjernes, mellom Nonneseter og Bergen Busstasjon.  Med etableringen av den nye vekselen har man ikke lenger noe behov for sporvekselen i Kaigaten, og man skal i juli fjerne denne. Etter fjerningen vil det legges ordinære skinner og ett nytt dekke av betong (likt resten av bybane-traseen). Når vekselen er fjernet, vil det gi mindre rystelser og mindre støy i Kaigaten når Bybanen passerer. 

   

  Har du spørsmål?  Ta kontakt med oss via skjema eller telefon:   

   

  Kontakt Bybanen AS her: Kontakt oss – Bybanen 

  Telefon nabokontakt (bemannes 08.00 – 19.00):   475 12 577