Sporveksel fjernet  i Kaigaten 

I sommer har Bybanen fjernet sporvekselen midt i Kaigaten og erstattet denne med rette skinner.

 

🕓 9 months ago by Bybanen

Sist oppdatert: 21.07.2023 – Kl.12.50

Arbeidet med fjerning av sporveksel og re-etablering av skinner er nå gjennomført. Det er også støpt nye betong-lag som erstatter asfaltdekket som var langs skinnene før. Gjerdene og kjeglene som har stått langs byggeområdet er fjernet. Veien er gjenåpnet for beboer- og nærings-trafikk.

Inn- og ut-kjøringen fra Christies Gate som har blitt benyttet under anleggsperioden vil ikke lenger være tilgjengelig fra da, ettersom vanlig trafikkmønster er åpent igjen. Les Skyss sin informasjon her. 

  

 

De viktigste punktene 

 • Arbeidet startet søndag 25. juni og er ferdig til 24. juli
 • Fortau langs butikker og kafeer i Kaigaten vil være åpent i hele perioden
 • Bybanen linje 1 og linje 2 får endestopp Bergen busstasjon til 31.07 (Les mer fra Skyss)

Hvorfor er sporvekselen fjernet? 

Ved byggingen av bybanens Linje 2 til Fyllingsdalen så man et behov for å kunne snu vognene tidligere på linjen, og man valgte å anlegge en sporveksel med tilsvarende funksjon som den som er fjernet, mellom Nonneseter og Bergen Busstasjon.  Med etableringen av den nye vekselen haddde man ikke lenger noe behov for sporvekselen i Kaigaten. Etter fjerningen er det  lagt ordinære skinner og ett nytt dekke av betong (likt resten av bybane-traseen). Nå når vekselen er fjernet, vil det gi mindre rystelser og mindre støy i Kaigaten når Bybanen passerer. 

 

Har du spørsmål?  Ta kontakt med oss via skjema:   

 (Nabokontakt-telefon ble avviklet 21.07 ved arbeidets slutt)

Kontakt Bybanen AS her: Kontakt oss – Bybanen 

 

  Hva betyr dette arbeidet for området? 

  Når sporvekselen er fjernet, vil det bety mindre vibrasjoner og mindre støy når Bybanen passerer. Dette er viktig vedlikeholdsarbeid som skal utføres, og arbeidet må utføres i en periode som gir minst ulempe for de kollektivreisende.  Arbeidene utføres derfor på sommeren.

  Støy og alternativt opphold 

  Kaigaten er til vanlig en svært trafikkert gate med et visst nivå av støy.  Når trafikken forsvinner i perioden, vil det være noe mindre støy fra den kilden. Samtidig vil anleggsdriften medføre noe kontinuerlig støy fra ting som lastebiler med ryggealarmer, pumper, og aggregater. Selv om støynivået av disse teknisk sett ikke er høyere enn vanlig by-støy, vil det ettersom det pågår mer kontinuerlig kunne oppleves som mer ubehagelig. 

  Annet arbeid utover satte arbeidstider vil varsles per SMS så tidlig som mulig ovenfor berørte.  

  Andre tiltak  

  • Det vil være aktivt bruk av støvdemping (vanning, kosting) 
  • Alternativ plassering av privat boss vil bli informert av BIR