Innovasjonsprisen for universell utforming

– Bybanen er et modig, innovativt prosjekt i norsk målestokk. Den tilbyr en transportløsning som alle kan bruke på en likeverdig måte. Bybanen har oppfylt ambisjonen om å bli bergensernes foretrukne offentlige transportmiddel. Den påvirker bybildet på en positiv måte.

Årets anlegg

– Et fremragende, fremtidsrettet og komplisert byutviklingsprosjekt som er gjennomført på en overbevisende måte. Muliggjort ved et spleiselag mellom stat, fylke, kommune og trafikantene ved bompenger

 

Bymiljøprisen 2013 

– Bergen fremstår som en by med klare visjoner for infrastruktur og transport, og har tydelige planer for kollektivtransport, sykkelveier og gående. Gjennom en målrettet og klar strategi viser hvordan en stor norsk by kan utvikle bymessige boliger med god tetthet og samtidig en menneskelig målestokk i tilknytning til en senterstruktur knyttet til bærekraftig infrastruktur som utbygging av Bybanen

SRF-prisen 2013

«Prosjektet har involvert fagområdene landskapsarkitektur, industridesign, grafisk design, tekstildesign og merkevarebygging i tillegg til markedsføring rettet mot trafikantene. Alt fra uniformer, plattformer, billettautomater og vogner er gjennomført med god form, farge og materialbruk som utgjør til sammen en helhetlig design»

Bergen Næringsråd «Hipsing»

– Bybanen er et ekte barn unnfaget av visjoner, fremtidsro sammen med skepsis og nøkterne beregninger. Og båret frem under en salig engasjert krangel – og lidenskap – som bare denne byen kan oppdrive.

Kollektivprisen 2012

– Juryen vektlegger at Bybanen har gitt et løft til kollektivtrafikken i Bergen og lyktes med å tiltrekke seg nye kundegrupper. Grunnprinsippene fra Bybanen med gjenkjennelig profil, fast trasê og høy frekvens er videreført på en serie med stamlinjer for buss. Juryen mener at samarbeidet mellom de involverte aktørene har bidratt til å utvikle et attraktivt kollektivtilbud til befolkningen.

Boby – Byutviklingspris 2012

 – BOBY-prisen 2012 er et bevis på at samarbeid og felles vilje til kvalitet lønner seg. Juryen er enig om at det har vært rask fremdrift og et vellykket resultat.

Vegdirektørens pris for vakre veger

 – Juryen mener at målsettingene i prosjektets designprogram er gjennomført på en overbevisende måte. Markbelegg, kanter, tunnelportaler, plattformer, lêskur, kontaktledningsmaster m.m har god form, farge og materialbruk og utgjør til sammen en helhetlig design

Reddot design award

 Fuggibaggi Design har blitt tildelt den internasjonale industrielle design prisen for interiøret for Bybanen i Bergen. Prisen deles med Paulussen Design & Consulting fra Tyskland. Utformingen av bybanens interiør var en del av det totale designprogrammet utviklet for Bybanen. Designgruppen bak designet besto av Fuggibaggi Design, Cubus Architects og kontrapunkt fra Danmark.

Worldwide Project of the Year 2011

– Dette fantastiske systemet er modell for utvikling av bybaner over hele verden. Effektiv design og planlegging gjorde at den første linjen ble realisert på bare to år, innenfor tidsplanen og innenfor budsjett. Den har allerede forbigått alle forventninger om passasjerutvikling, og enda mer viktig; blitt et landemerke for regionen.